Teamwork = Dreamwork?

Autor
Kinga Łęczycka
Opublikowano
11.04.2017
Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim:

„Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego” – powiedzenie, które każdy z nas zna, ale czy na pewno stosuje w praktyce? Różnie to bywa. Jedni z nas są typowymi indywidualistami, inni preferują działanie zespołowe. Od czego to zależy? Jak można poprawić współpracę wśród pracowników? Czy warto?

Zaufanie to podstawa

Grupa to pewna liczba jednostek skupiona w całość, połączona więzią, wspólnym celem. Już sama ta definicja wskazuje na jedną z ważniejszych zalet współpracy – różnorodność każdej z jednostek. Każdy człowiek jest inny, posiada różne doświadczenia, wiedzę, umiejętności. Dobrze dobrany zespół wróży sukces każdemu projektowi. Wszystko pięknie, ale jak jest naprawdę?

Diagnoza społeczna – cykliczne badania polskiego społeczeństwa realizowane przez Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka, wskazują na to, że Polacy mają duży problem z zaufaniem.

Odsetek osób w wieku 16 lat i więcej ufającym innym ludziom.

Źródło – Diagnoza Społeczna 2011, J.Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011. Źródło danych: dla wszystkich krajów, włącznie z Polską ESS – European Social Survey 2008 (odsetek odpowiedzi 7-10 na skali: 0 -„ostrożności nigdy za wiele, 10 -„większości ludzi można ufać), dla Polski DS –Diagnoza Społeczna 2011(odsetek odpowiedzi „większości ludzi można ufać na skali: większości ludzi można ufać, ostrożności nigdy za wiele, trudno powiedzieć).

Jak pisze Czapiński: „dla przedsięwzięć wspólnotowych, wymagających efektywnej współpracy władz centralnych i samorządowych oraz lokalnych społeczności i poszczególnych mieszkańców, niezbędny wydaje się jednak kapitał społeczny; wiedza i zdrowie przestają wystarczać dla skutecznych przedsięwzięć w wymiarze publicznym. […] Żyjemy w kraju coraz bardziej efektywnych jednostek i niezmiennie nieefektywnej wspólnoty”.

Brak zaufania przekłada się zarówno na nasze życie prywatne i zawodowe. Osobiście jestem zwolenniczką pracy zespołowej. Uważam, że zaufanie w zespole to podstawa sukcesu projektu. Jak jednak zbudować taki zespół? Jakie korzyści niesie zgrana grupa projektowa?

Współpracuję – mogę więcej!

Ostatnie wydarzenia w Polsce – strajki i demonstracje np. tzw. „czarny protest”, to dowód na to, że wspólny cel łączy i grupa może więcej zdziałać niż pojedyncza jednostka. Zgrany zespół podekscytowany wyznaczonym celem, w dodatku sprawiedliwie wynagradzany – raj?! Jak zatem przełożyć działania w firmie, tak by stworzyć dobry zespół, który ufa sobie?

Czynników wpływających na stworzenie takiej grupy jest wiele. Spośród nich można wyróżnić 4 główne:

  1. Dobrze dobrany lider – najlepiej aby była to osoba niekonfliktowa, która swoim zaangażowaniem i pomysłami spaja całą grupę. Lider prowadzi swój zespół, wskazuje ścieżki i koordynuje pracę. Nie wykonuje jednak pracy za pozostałych członków zespołu, wręcz przeciwnie, zachęca ich do samodzielności i odkrywania własnego potencjału.
  2. Zasady pracy zespołu – wspólnie wypracowane reguły gry. Istotne jest to, aby stworzyć je na samym początku działania. Każdy z członków zespołu powinien dać od siebie chociaż jedną z nich. Zasady obowiązują wszystkich przez ustalony czas. Jest to kontrakt, który powinien być respektowany przez każdą jednostkę zespołu.
  3. Otwarta komunikacja – (mój ulubiony punkt ?). Nic tak nie buduje zaufania jak szczera rozmowa na każdym etapie projektu. Nie jest to proste. Nie każdy lubi mówić o tym co mu się nie podoba, co by poprawił. W tym momencie szczególnie istotna jest rola lidera, który swoją postawą i osobowością powinien zachęcać członków zespołu do otwartej komunikacji. Wszak nie ma nic gorszego niż niedopowiedzenia i brak szczerości w zespole.
  4. Właściwe umocowanie zespołu – członków zespołu projektowego oprócz wspólnego celu, powinny także łączyć inne wydarzenia, sytuacje. Istotna jest integracja, poznanie siebie nie tylko na poziomie wykonywanej pracy, ale także na co dzień, w życiu prywatnym. Oczywiście to każda z jednostek decyduje o tym, ile chce o sobie powiedzieć.

Opierając się na powyższych zasadach, można zbudować zespół osób, które zrealizują dany projekt. Należy jednak pamiętać, że sukces projektu i pracy zespołu nie wiąże się jedynie z przestrzeganiem powyższych elementów. Istotną rolę odgrywa motywacja firmy.

Work Life Balance – to się opłaca

Pele powiedział kiedyś: „Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie a przede wszystkim miłość do tego co robisz”. W jaki sposób zmotywować pracownika do osiągnięcia sukcesu w firmie? Jak zbudować „miłość” do wykonywanej pracy? Jest to długofalowa praca firmy. Organizacja powinna poprzez swoje działania względem pracowników pokazywać im, że jako indywidualne jednostki mają wpływ na firmę, współtworzą ją i są jej ważną częścią. Poprzez stosowanie rozwiązań z zakresu work- life balance (więcej przeczytacie o tym np. w tym artykule) firma ma szansę osiągnąć to, aby pracownik czuł, że opłaca się współpracować, zaufać a przede wszystkim, że stanowi część firmy.

Widząc, że jego praca ma sens, że współpracuje z ludźmi, do których ma zaufanie, że firma dostrzega jego zaangażowanie i pracę taka jednostka ma szansę osiągnąć wiele dla siebie i organizacji.

Zatem do dzieła…

Krótka inspiracja i podsumowanie artykułu: https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0