Gdzie żyje się najlepiej?

Autor
Monika Przybylska-Zawisza
Opublikowano
04.02.2016
Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim:

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) opublikowała pod koniec 2015 roku swój Better Life Index, czyli mówiąc najogólniej zestawienie krajów, w których żyje się najlepiej, gdzie najłatwiej utrzymać równowagę. Na czele zestawienia znaleźli się Duńczycy, jako jeden z 2 krajów skandynawskich w czołowej 5. Czynnikami, które zostały wzięte pod uwagę przy obliczaniu tego indeksu dla Równowagi Praca-Życie (ang. Work-Life Balance, WLB) były – ilość godzin spędzanych w pracy, a konkretnie – ilości pracowników, którzy przepracowują długie godziny, tj. ponad 50 godzin tygodniowo; ilość czasu poświęcanego na wypoczynek i „dbanie o siebie” – w tym czas spędzany z rodziną i przyjaciółmi, hobby, sport, jedzenie i sen. Ostatni czynnik to wsparcie ze strony rządu dla rodzin i samotnych rodziców.

Warto zwrócić uwagę, że w badania indeksu dla WLB ujętych zostało 36 krajów, z czego Polska zajęła niechlubne 28 miejsce. Zobaczmy zatem w jakim kraju wskaźnik ten okazał się być najwyższy i z czego to wynika.

images

  • Dania –  kluczową wydaje się być kwestia godzin, które przeciętny pełno-etatowy pracownik w Danii poświęca na czynność niezwiązane z pracą – jest to aż 16.1 godziny dziennie, to najwyższy wynik w badaniu, jedyną nacją która dorównuje Szwecji w tej materii są Hiszpanie. Warto zauważyć, że średnia w badaniu wyniosła 15 godzin (dla porównania – dla Polski jest to nieco ponad 14 godzin, a zatem aż 2 godziny mniej dziennie).

Co więcej tylko 2% Duńczyków deklaruje pracę powyżej 50 godzin tygodniowo (w Polsce jest to 7,4, średnia OECD w badaniu wyniosła 17% dla mężczyzn oraz 7% dla kobiet).

Polityka Danii charakteryzuje się również rozległym wsparciem dla rodziców – na ten cel przeznaczane jest 4 % PKB, prawie dwukrotnie więcej niż wyniosła średnia dla OECD. Ciekawym rozwiązaniem jest, że każde dziecko po ukończeniu 6 miesiąca życia ma zagwarantowane miejsce w placówce typu żłobkowego/przedszkolnego. Co więcej – aż 66% dzieci przed skończeniem 3 roku życia uczęszcza do tego typu placówek.

  • Hiszpania – Hiszpanie poświęcają równie dużo czasu na wypoczynek co Duńczycy, jednak większy odsetek pracowników (8% mężczyzn i 3 % kobiet) pracuje ponad 50 godzin tygodniowo. Co więcej, zatrudnienie kobiet w Hiszpanii znacznie wzrosło w ciągu ostatnich 20 lat – z 32 % w 1995 do ponad 50% aktualnie.
  • Holandia – Jakkolwiek tylko poniżej 1 % mieszkańców Holandii pozwala sobie na pracę powyżej 50 godzin tygodniowo, poświęcają oni jednak 15.4 godziny dziennie sobie i rodzinie. Holendrów wyróżnia też wyjątkowo równy podział obowiązków wśród rodziców, a także bardzo wysokie wskaźniki satysfakcji z życia, szczególnie wśród młodzieży.
  • Belgia – drugi w zestawieniu kraj Beneluksu, dzięki przepisom sprzyjającym elastycznym godzinom i metodom pracy, a także dużej ilości godzin dziennie poświęcanych rodzinie i sobie.
  • Norwegia – pierwszą piątkę zamyka Norwegia, ponad 15.5 godziny spędza przeciętny Norweg spacerując po fiordach i tylko 3% mieszkańców tego kraju przepracowuje długie godziny. Norwegię charakteryzuje też rozbudowana polityka socjalna.

girl-570556_960_720

Cóż, pozostaje tylko mieć nadzieję, że Polakom uda się dorównać któremuś z wyróżnionych krajów i w kolejnym zestawieniu zająć miejsce wyższe niż w 2015.

Pełne wyniki badań, znajdziecie tutaj