Czy zarabiasz tyle samo, co Twój kolega na równorzędnym stanowisku?

Autor
Karolina Andrian
Opublikowano
02.04.2023
Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim:

„Equal Pay Day” (dzień równego/sprawiedliwego wyngarodzenia) obchodzimy 7 marca. Z tej okazji ostatnio zapytałam kobietę czy czuje, że macierzyństwo wpłynęło na to, jak jest postrzegana przez pracodawcę w kontekście jej potencjału zawodowego. Odpowiedziała absolutnie nie. Zadałam więc kolejne pytanie – a czy w kontekście zarobków – czy zarabiasz tyle samo, co mężczyzna o takich samych kwalifikacjach? Odpowiedziała, że tak, tyle samo – tak mi się wydaje. 
Pytanie nr trzy – a skąd to wiesz?
I zaczęła się dyskusja…

W Polsce według Eurostatu luka płacowa wynosi 4,5%, ale skorygowana luka to już prawie 20%, są sektory, w których wynosi nawet 30%.

Raport na temat luki płacowej w Polsce

Stowarzyszenie Kongres Kobiet opublikowało ostatnio raport na temat równości płac kobiet i mężczyzn i postępu prac nad legislacją wyrównującą lukę płacową w naszym kraju (projekt ustawy kongresu kobiet w tym temacie leży gdzieś w jakiejś sejmowej szufladzie czy zamrażarce…)
Czego możemy się z niego dowiedzieć?
➡ 78% pracujących nie spotkało się z pojęciem luki płacowej
➡ w 70% firm ni­gdy nie było mowy na temat nierówności płac
➡co czwarta osoba, nie ma wiedzy na temat poziomu zarobków w fir­mie
➡brak systematycznych danych dotyczących skorygowanej luki płacowej i innych aspek­tów sytuacji kobiet na rynku pracy oraz po­głębionych analiz w podziale na płeć utrud­niają zwiększenie wiedzy na temat równości szans na rynku pracy.
(pełny raport można przeczytać tutaj)

Przyjrzyjmy się jak wyglądają zarobki rodziców małych dzieci. Możemy to sprawdzić na podstawie wysokości średniego zasiłku macierzyńskiego w 2022 roku.
➡ przeciętny dzienny zasiłek wypłacony ojcom za urlop ojcowski – 182,75 zł
➡ przeciętny dzienny zasiłek wypłacony mamom za urlop macierzyński – 125 zł (już zwiększony z 80% do 100%)
Różnica to prawie 30%
Popatrzmy na urlop rodzicielski:
➡ przeciętny dzienny zasiłek wypłacony ojcom za urlop rodzicielski – 157 zł
➡ przeciętny dzienny zasiłek wypłacony mamom za urlop rodzicielski – 96,80 zł
Różnica tutaj to prawie 40%

Działania pracodawców w obszarze niwelowania luki płacowej są niezmiernie ważne. Po pierwsze jest to działanie równościowe, dążące do sprawiedliwego wynagradzania. Po drugie przyciąga kobiety do organizacji. Pracując u pracodawcy, który nie tylko sprawdza lukę płacowe, ale również podejmuje działania naprawcze, możesz mieć większą pewność, że nie zarabiasz 10 czy 20% mniej niż Twój kolega. Takie działania razem z Equal Salary Foundation prowadzi firma Philip Morris (PMI) czy Żabka.

Co więcej kwestia równych wynagrodzeń i konkretnych działań pracodawców będzie rosła na znaczeniu. Pod koniec marca regulacje odnośnie jawności wynagrodzeń oraz raportowania gender pay gap zostały przyjęte przez Parlament Europejski. Średnio w UE kobiety zarabiają o 13% mniej od mężczyzn. Nowe regulacje wymagać będą od pracodawców jawności wynagrodzeń/widełek dla swoich pracowników. GPG powyżej 5% będzie przesłanką do podjęcia działań naprawczych. Po przyjęciu przez Radę i opublikowaniu w dzienniku urzędowym dyrektywa  wejdzie w życie. Kraje unijne będą miały czas na dostosowanie krajowego prawa w ciągu trzech lat od opublikowania.

Więcej o przyjętych zapisach przeczytasz tutaj.