Co łączy dobrych pracowników i… motyle

Autor
Monika Przybylska-Zawisza
Opublikowano
04.04.2016
Podoba Ci się artykuł? Podziel się nim:

Artykuł napisany na podstawie Analizy Tematycznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu nr 1/2016 „Rola równowagi: strategiczne podejście do work-life balance”

Dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak zaczyna analizę od ważnej uwagi dotyczącej zmian jakie na polskim rynku pracodawców można zauważyć na przestrzeni ostatnich 20 lat. Mowa oczywiście o zmianie jakościowej, odkryciu niejako, pozapłacowych form motywacji pracowników. Jakkolwiek od lat słychać już deklarację „najbardziej cennym kapitałem jest pracownik”, dopiero od kilku lat widać tę zmianę, humanistyczne podejście do funkcjonowania organizacji, holistyczne podejście do pracowników ustawionych w centrum. A wszystko dzięki rozwojowi programów work-life balance, wellness/well-being.

FOD, podczas spotkać Karty Różnorodności wielokrotnie podnosiło ten temat (Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania. Więcej przeczytacie tutaj). Na tej podstawie powstała obszerna analiza, której najważniejsze punkty przedstawiam poniżej.

filary

Filary zarządzania Work-Life Balance

Najważniejsze elementy sprzyjające rozwojowi równowagi praca-życie podzielić na 6 kategorii, o których pisze FOD:

  • Edukowanie – tak o samym WLB, jak i jego istotności w życiu pracowników
  • Współodpowiedzialność – o której dyrektor personalna EY mówi otwarcie – my jako firma nie bierzemy na siebie odpowiedzialność za niczyją równowagę. To co może zrobić firma to zapewnić pracownikom narzędzia
  • Indywidualne podejście – czyli wprowadzenie takich rozwiązań systemowych, które pozwalają podejść do każdego pracownika indywidualnie, chociażby poprzez szerokie spektrum dostępnych benefitów, dopasowanych do różnych grup
  • Elastyczność i otwartość – przede wszystkim dotyczące elastycznego czasu i miejsca wykonywania pracy
  • Badanie potrzeb pracowników – nie tylko skutków zachwiania równowagi, ale i przyczyn, a także wykorzystywanie wyników badań do poprawy jakości działań
  • Uwzględnianie podejścia WLB w stylu przywództwa – edukowanie także kierowników i menadżerów, orientacja na ludzi, otwartość

Paradoks konfliktu

Według badań Accanture- Defining Success z 2013 roku, dla 56% ankietowanych wyznacznikiem sukcesu zawodowego jest równowaga-praca-życie, a dopiero potem (46%) pieniądze. Co więcej, paradoksalnie, 43% pracowników zwalcza stres wywołany konfliktem na płaszczyźnie work-life balance… więcej pracując. Aż 40% menadżerów/ek przyznaje się do bycia pracoholikiem. Jak można się domyślać – natężenie konfliktu rośnie wraz ze stanowiskiem, silniej niż pozostali odczuwają go samotni rodzice oraz rodzice pracujący w ogóle.

O tym gdzie żyje się najlepiej pisałyśmy już wcześniej – klik!

Uwalnianie…motyli

Jak będzie rozwijać się work-life balance? Katarzyna Piecuch w podsumowaniu analizy FOD podkreśla, że od pewnego czasu WLB nie jest już tylko programami na szybko przycinanymi i wklejanymi w politykę i strategie firmy, staje się całościowym, strategicznym podejściem, oparciem dla całego jej funkcjonowania. Przed działami HR nowe wyzwania (rozmawiałyśmy o nich z dyrektor personalną EY, efekty tej rozmowy już niebawem na blogu), dotyczące nadchodzących zmian, dotyczące różnorodności a także wynikające z ciągłego, dynamicznego rozwoju nowych technologii i wynikających z tego zmian, m.in. w zarządzaniu czy komunikacji, tak z pracownikiem, jak i klientem. Alison Maitland, w swojej książce „Future Work” (a za nią Katarzyna Piecuch) pisze o potrzebie zmiany organizacji pracy, porównując ją do uwalniania zamkniętych w czterech ścianach motyli. Dopiero uwolnienie ich pozwoli im w pełni rozwinąć skrzydła. Chodzi oczywiście o wspomnianą już elastyczność czasu i miejsca pracy. Byle tylko nasze motyle nie odfrunęły w siną dal, a dały obserwować siebie i swoją pracę.

motyleee

Cały artykuł możecie przeczytać tutaj.